Tag Archives: הרב משה ארמוני

חדש !! קורס בשיחזור גילגולים טיפולי

את הקורס בשיחזור גילגולים טיפולי יעבירו דר' מאיר תבורי דוקטור לרפואה משלימה Ph.D יו"ר המרכז הישראלי לNLP, מומחה לשפת גוף סוגסטיה ותורת השכנוע ולניתוב לשוני פסיכולוגי. מוכר ברשימת המאמנים הבינלאומית לnlp כ NLP TRAINER ביחד עם הרב משה ארמוני שליט"א. בקורס זה המשתתפים ירכשו ידע וכלים כיצד לטפל עם שיחזור הגילגולים ואיך גילגולים קודמים משפיעים על חיינו הנוכחיים, חלק מהנושאים ... Read More »

זאת חנוכה

ליום האחרון של חנוכה קוראים 'זאת חנוכה' על שם סיום פרשת הנשיאים שקוראים בו (במדבר ז): זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו: ואמרו חכמים דרך רמז: זאת חנוכה – עיקרה ותקפה של חנוכה. לפי שהוא יום השמיני, וכל חוזק הימים הקודמים – הכל הוא ביום השמיני: יום השמיני רומז תמיד לנצח שאינו מוגבל והוא למעלה מן הזמן. שבעה ימים – ... Read More »