ראיון בערב חדש – בני האנוסים

One comment

  1. שהקב"ה יצליח דרכם ויחזרו אלינו לארץ ישראל לעיר הקודש חזק וברוך למו"א הרב ארמוני שליטא.שמוסר נפשו לעם ישראל

Leave a Reply